Nannestad Håndball har pr 8.januar.2022 ingen sittende styre.


Forrige styre valgte enstemmig å trekke seg fra sine verv på ett ekstraordinært styremøte 07.janaur.22


All henvendelse bes tas med hovedstyre i Nannestad IL: